دبیرخانه: دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان معلم - تقاطع حافظ و خیام- دانشگاه فرهنگیان

پورتال: mukj.cfu.ac.ir

تلفن: 32457356-056

Refresh Code